Een diagnose en nu? Tips

 

Zorgverzekering

Het is essentieel om goed verzekerd te zijn, vooral bij behandelingen voor Functionele Neurologische Stoornis (FNS). Richting het einde van het jaar is het raadzaam een verzekering te kiezen die specifieke behandelingen, zoals fysiotherapie en klinische opnames, dekt. Onthoud dat verzekeringen alleen aan het begin van het nieuwe jaar kunnen worden gewijzigd. Evalueer uw huidige dekking, schat toekomstige behandelingen in, vergelijk opties, en overweeg aanvullende verzekering indien nodig. Bij vragen, neem contact op met uw verzekeraar voor passende dekking voor uw gezondheidsbehoeften.

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Als u niet meer kan werken door uw FNS, meldt u zich ziek bij uw werkgever. De werkgever meldt u ziek bij het UWV. U werkgever is verplicht uw loon gedurende de eerste twee jaar van ziekte door te betalen. Na deze twee jaar kan u mogelijk in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Als u ziek bent geworden tijdens of na uw WW-uitkering (Werkloosheidwet), dan loopt                    uw WW-uitkering eerst nog door. Na 13 weken ziekte krijgt u dan een Ziektewetuitkering.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid om het mogelijk te maken dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bestaat de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor benodigde hulpmiddelen, zoals een rolstoel, en om gebruik te maken van de WMO-taxi. Het is echter belangrijk op te merken dat doordat FNS niet altijd wordt erkend als een chronische ziekte, bepaalde gemeenten mogelijk meer tijd nodig hebben voor de verwerking van dergelijke aanvragen. Hierdoor kan de afhandeling van deze aanvragen enige tijd in beslag nemen.

 

Hulpmiddelen lenen

Soms duurt het lang voordat je de hulpmiddelen via het WMO binnen hebt. Dan kan het fijn zijn om hulpmiddelen te lenen of huren via een thuiszorgwinkel zoals Vegro. Let op dit hangt wel af van je zorgverzekering! Overleg met een ergotherapeut welke hulpmiddelen u zouden kunnen helpen. Voorbeelden van fijne hulpmiddelen zijn: een rolstoel, een douchekruk, een trippelstoel en een loopfiets. 

 

Eerstelijnsverzorging (ELV-plek)

Na een ziekenhuisopname kan het voorkomen dat direct terugkeren naar huis niet mogelijk is. In dergelijke gevallen is het essentieel om een passende Eerstelijns Verblijf (ELV)-plek te vinden. Artsen kunnen helpen bij het zoeken naar een geschikte ELV-plek. Voor oudere patiënten is het vaak eenvoudiger om plaatsing in een verpleeghuis te realiseren, terwijl het voor jongere mensen moeilijker kan zijn om een geschikte plek te vinden. Zorghotels vormen een alternatief voor alle leeftijdsgroepen. Helaas is het huidige zorgpad voor mensen met de diagnose FNS nog niet optimaal. Er is behoefte aan verbeteringen om beter tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van deze patiëntengroep.

 

Invalide parkeerkaart

Wanneer je plotseling in een rolstoel terecht komt of loopproblemen hebt kan het fijn zijn om dichterbij te kunnen parkeren. Hier lees je meer over het aanvragen van een invalide parkeerkaart.

 

Ziekenvervoer

Ziekenvervoer omvat het verplaatsen van mensen van en naar ziekenhuizen, zorginstellingen, of andere medische voorzieningen. Dit kan gebeuren via een ambulance (voor liggend ziekenvervoer) of met auto's, taxi's, of het openbaar vervoer (zittend ziekenvervoer). De mogelijkheid om zelf de vervoerder te kiezen hangt af van de specifieke voorwaarden en dekking van uw zorgverzekering. Let op, de WMO-taxi is alleen bedoeld voor vrijetijdsdoeleinden. Ziekenvervoer is er om u bij uw behandelingen te krijgen. 

 

CBR Gezondheidsverklaring

Wanneer je door verlamming niet meer in staat bent je benen te gebruiken, bestaat de mogelijkheid om toch auto te blijven rijden. Dit kan worden gerealiseerd door het indienen van een gezondheidsverklaring bij het CBR in Nederland. Indien deze verklaring wordt goedgekeurd, is het toegestaan om in een auto met handbediening of handgas te rijden, waarbij het gebruik van de benen niet langer vereist is. Deze goedkeuring biedt aanzienlijke vrijheid en mobiliteit.

 

Medische SOS ketting

Wanneer je last heb van functionele aanvallen kan het fijn zijn om een medische SOS ketting te dragen. Hierop kan je zelf beschrijven wat de aanvallen zijn en wie te bellen in noodgevallen. Het kan je meer vertrouwen geven om alleen op pad te gaan. 

Deze ketting is besteld op https://www.icetags.nl/nl/medische-ketting-met-dog-tag.html.  

Medische SOS ketting voorkant
Medische SOS ketting achterkant. Tekst gegraveerd: Chloé Calis - FNS. Last van wegrakingen en schokken van lijf. Kan dan niet praten. Gaat vanzelf over na een aantal minuten. Verplaats mij alleen als ik kan vallen of me kan bezeren. Duurt het langer bel (

Lees meer over de Veelgestelde vragen