Functionele spraakslik symptomen

 

De meest voorkomende functionele spraakslik symptomen zijn: 

 • Onduidelijke spraak;
 • Stotterende spraak;
 • Moeite met het vinden van woorden;
 • Fluisterende/hese spraak;
 • Buitenlandsaccent syndroom;
 • Slikproblemen;
 • Hoesten.

 

Onduidelijke spraak

Vertraagde spraak (dysartrie) kan soms normaal zijn en soms niet. Het kan een beetje klinken alsof je 'dronken' bent, zelfs als je niets hebt gedronken. Als het erger wordt bij toenemende vermoeidheid, overweegt de neuroloog vaak de diagnose van myasthenia gravis, maar het kan ook voorkomen als een functioneel symptoom.

 

Stotterende spraak

Mensen die nooit hebben gestotterd, kunnen een verworven stotter ontwikkelen. De spraak kan aarzelend zijn, vaak met pauzes midden in woorden in plaats van aan het einde van woorden. Er kan aarzeling zijn aan het begin van elk afzonderlijk woord. Alternatief kan er sprake zijn van een 'telegrammatische' vorm van spraak waarbij woorden zoals 'en' of 'de' worden weggelaten uit de zin.

 

Moeite met het vinden van woorden

Dit probleem ligt meer in het denken, dan aan de spraak. Je kunt merken dat:

 • Je op zoek bent naar het juiste woord, maar het komt gewoon niet naar boven.
 • Je woorden in een zin door elkaar haalt.
 • Woorden verkeerd uitgesproken worden of als onzinwoorden klinken.

 

Fluisterende/hese spraak

Dit klinkt als het type spraak dat mensen hebben wanneer ze een zere keel hebben (laryngitis), behalve dat het niet te wijten is aan een zere keel of andere zichtbare afwijkingen op de stembanden en veel langer aanhoudt. Dit wordt vaak functionele dysfonie genoemd. Het wordt doorgaans onderzocht door een KNO-arts om ervoor te zorgen dat er geen identificeerbare oorzaak is. Het kan komen en gaan en wordt soms zelfs getriggerd door een aanval van laryngitis, maar de stembanden 'vergeten' goed te functioneren nadat het virus verdwenen is.

Af en toe kunnen mensen hun spraak volledig verliezen, dit wordt functionele afonie genoemd. Soms voelt het misschien gemakkelijker om in sommige situaties te spreken dan in andere.

 

Buitenlandsaccent syndroom

Een ander zeldzaam functioneel spraakprobleem wordt het syndroom van het buitenlands accent genoemd. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende neurologische aandoeningen, maar het kan ook een functioneel neurologisch symptoom zijn.

 

Slikproblemen

Over het algemeen zal iemand met Functionele Neurologische Stoornis bij gerelateerde slikproblemen een sensatie ervaren van iets dat vastzit in het bovenste deel van hun keel. Dit kan zelfs optreden wanneer ze niets doorslikken, maar het kan ook het slikken bemoeilijken. Deze symptomen worden vaak aangeduid als globus of globus pharyngis. Slikproblemen worden meestal eerst onderzocht door een KNO-arts om er zeker van te zijn dat er geen identificeerbare oorzaak is. 

 

Hoesten

Er zijn veel oorzaken van hoesten. Functionele hoest kan een luide blaffende hoest zijn of een kriebelige 'hypersensitieve' hoest. Hoesten wordt meestal eerst onderzocht door een longarts om er zeker van te zijn dat er geen andere ademhalingsstoornis aanwezig is.

Diagnose

Bij functionele spraakslik problemen  is er geen schade of ontsteking aan de delen van het zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor spraak en slikken. De functie van deze delen is echter verstoord.

Meestal kan de neuroloog of KNO-arts na het aanhoren van uw klachten en het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek de diagnose stellen. Soms worden er ook scans gemaakt om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten.

 

Behandeling

Het soort behandeling hangt af van het soort symptomen dat je hebt.

 • Je zou kunnen worden gevraagd om eenvoudige geluiden te maken, die de therapeut je vervolgens helpt om om te zetten in woorden.
 • De therapeut kan je helpen om eventuele ademhalingspatronen of spierspanning op te merken die normale spraak of slikken belemmeren.
 • Later kan de therapeut je helpen om je meer normale stem, spraak of slikken te gebruiken in alledaagse situaties.

Soms kunnen spraak- en stemsymptomen van FNS heel snel verbeteren, zelfs tijdens de eerste behandelsessie, maar in andere gevallen zijn mogelijk meerdere sessies nodig. Tegen het einde van de behandeling kan het helpen om samen met je therapeut een plan te maken voor wat zou kunnen helpen als de symptomen opnieuw optreden.