Medische Disclaimer

 

1. Geen advies

Op deze website vindt u algemene informatie over medische aandoeningen en behandelingen. De informatie is geen advies en mag niet als zodanig worden behandeld. 

 

2. Geen garanties

De medische informatie op deze website wordt verstrekt zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet. Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de medische informatie op deze website.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garanderen of verklaren wij niet dat de medische informatie op deze website:

(a) voortdurend beschikbaar zal zijn, of überhaupt beschikbaar zal zijn; of

(b) volledig, waar, nauwkeurig, actueel of niet-misleidend is.

 

3. Professionele assistentie 

U mag niet vertrouwen op de informatie op deze website als alternatief voor medisch advies van uw arts of andere professionele zorgverlener.

Als u specifieke vragen heeft over een medische kwestie, dient u uw arts of een andere professionele zorgverlener te raadplegen.

Als u denkt dat u aan een medische aandoening lijdt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

U mag het zoeken naar medisch advies nooit uitstellen, medisch advies negeren of een medische behandeling stopzetten vanwege de informatie op deze website.

 

4. Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze medische disclaimer zal:

(a) onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

(b) onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

(c) al onze aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) al onze aansprakelijkheden uitsluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.