Wat is FNS?

 

Bij een functionele neurologische stoornis (FNS) is er een functioneel probleem met het zenuwstelsel. Er is geen schade in het brein of lichaam, je zal daarom ook niks zien op scans of in je bloed, en toch functioneert het lichaam niet zoals het moet. Bij FNS worden de signalen tussen de hersenen en het lichaam niet goed verzonden en ontvangen. Er gaat iets mis in de communicatie. Hierdoor kunnen veel verschillende soorten klachten ontstaan. 

 

Is FNS een neurologische of psychische aandoening?

Vroeger werd gedacht dat de klachten voortkwamen uit trauma's die niet verwerkt waren en dat deze psychische problemen omgezet werden in fysieke klachten. Daarom werd FNS vroeger conversie (=omzetting) stoornis genoemd, hiermee viel het onder de psychologische aandoeningen. Tegenwoordig weten we dat een grote groep mensen met FNS klachten geen traumatische ervaringen heeft en FNS dus geen psychische aandoening is. Psychische problemen komen wel voor bij patiënten met de diagnose FNS, dit is vergelijkbaar bij andere neurologische aandoeningen zoals MS, de ziekte van Parkinson en bij patiënten na een herseninfarct. 

 

FNS valt onder de neurologische aandoeningen. Wel is het belangrijk om hierbij te vermelden dat ondanks dat veel klachten overeen komen met klachten die we zien bij andere neurologische aandoeningen er (op dit moment) geen neurologische schade te vinden is bij FNS.  

Omdat de klachten lijken op neurologische symptomen en omdat er iets mis gaat in het functioneren wordt daarom de naam functionele neurologische stoornis gebruikt. 

 

Lees meer over de symptomen van FNS